Vad gäller vid eldning utomhus under sommaren?

Kommunerna i nordvästra Skåne, inklusive Landskrona, har ett generellt eldningsförbud när det råder stor brandrisk till extrem stor brandrisk (klass 4, 5 eller 5E). Här kan du läs om hur du håller dig uppdaterad om vad du får och inte får göra vid de olika brandriskklasserna.

Uppdaterad information om aktuell brandrisk hittar du hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst, www.rsnv.se/brandriskprognos

Det här gäller vid eldningsförbud:

  • Du får lov att använda av kommunen upprättade fasta grillplatser med kol eller briketter som finns på allmänna platser och i parker. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.  Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt.
  • Du kan använda sprit- eller gasolkök i skog och mark om detta är uppställt på en icke brännbar yta.

  • Det går också bra att använda grillar på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar. För att undvika missförstånd undersök med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

  • Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.

  • Företag och föreningar får grilla med el-, gasol- och kolgrillar på eget område om det sker med ett behörigt avstånd från skog och mark samt att det sker på ett obrännbart underlag och att brandsläckningsutrustning finns på plats. Kontrollera med din fastighetsägare att det går bra att grilla.

  • Engångsgrillar får inte användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken.

  • Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar omfattas av eldningsförbudet.

Vid brandrisk 5E (extremt stor brandrisk) gäller utöver ovanstående:

  • Vid extrema brandriskvärden får du inte använda av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
  • Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

Mer information om brandrisk och eldningsförbud hittar du på www.rsnv.se/brandriskprognos/

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.