Information om fågelinfluensan i Sverige

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg.

I Sverige gäller nu skyddsnivå 2 för fågelinfluensa. Det innebär att fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande så kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Viruset har aldrig smittat till människa, men det är viktigt att skydda sina tamfåglar från att smittas med fågelinfluensa. Mer information finns på jordbruksverkets hemsida samt på www.sva.se eller på krisinformation.se. 

Fågelinfluensa drabbar framförallt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar kan du rapportera det till SVA, 018-67 40 00 eller vilt@sva.se, som då kan bedöma om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

UPPDATERING 16 MARS 2021:

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har sedan 25 februari, respektive 4 mars, uppdaterat sina hemsidor och menar nu att fågelinfluensan kan smitta människor även om risken anses låg.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr