Fastighetsägare i Landskrona?

Då finns det några saker du behöver känna till kring renhållning av gångbanor och trottoarer.

Att vara fastighetsägare i Landskrona innebär ett ansvar för renhållningen av de gångbanor och trottoarer som ligger i anslutning till fastighetsgränsen. Som fastighetsägare har du dessutom ansvar för att framkomligheten är god och att sikten är fri för förbipasserande trafik. Detta innebär till exempel att du måste hålla gångbanan fri från snö och att se till att buskar, träd och häckplanteringar hålls inom vissa ramar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén