Fler behöriga lärare i Landskrona

I slutet av förra veckan presenterade Skolverket nya siffror gällande lärares behörighet och lärartätheten i grundskola och gymnasieskola. Den visar att behörigheten ökat bland lärarna i Landskrona.

Landskronas kommunala skolor står sig väl och har också gjort förbättringar vad gäller behörigheten det senaste året.

Landskrona bättre är riksgenomsnittet

I grundskolan är 88% av landskronalärarna behöriga. Rikssnittet är 87%. För Landskronas del har behörigheten ökat med tre procentenheter på ett år. I gymnasieskolan är 84% av landskronalärarna behöriga. Rikssnittet är 77%. De lägre siffrorna här beror mycket på svårigheten att rekrytera behöriga yrkeslärare. Dessa är också undantagna legitimationskraven.

- Siffrorna är glädjande. Lärarnas kompetens är helt avgörande för elevernas resultat. Men våra ambitioner är högre än så. När legitimationskraven slår igenom fullt ut 2015 så är vår ambition att ha så nära 100% legitimerade och behöriga lärare som det är möjligt, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i utbildningsnämnden.

Lärartätheten hög bland Landskronas skolor

Även när det gäller lärartäthet ligger Landskrona över rikssnittet. I grundskolan har staden 9,0 lärare per 100 elever. Rikssnittet är 8,3. I gymnasieskolan har Landskrona 8,2 lärare per 100 elever. Rikssnittet är här 8,1.

- Vårt arbete tar sikte på att göra Landskrona som en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande lärare. På detta sätt kan vi öka andelen behöriga, legitimerade lärare. Vi arbetar med nya karriärvägar för lärare, starkare koppling mellan skola-forskning, större möjligheter för skickliga lärare att förbättra sin lön, alternativa arbetstidsmodeller för lärare med mera, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Landskrona stads skolor

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén