Fler elever i årskurs 9 behöriga till gymnasiet

Öresundsgymnasiet.jpg

Niornas betyg är nu klara och resultatet är positivt. Andelen niondeklassare i Landskrona som är behöriga till gymnasiet har ökat till 83,5 procent. Dessutom har eleverna på Öresundsgymnasiet höjt sin examensgrad med 8 procentenheter.

– Under tio år har skolresultaten i Landskrona successivt förbättrats, och så även i år. Med de utmaningar och påfrestningar grundskolan gått igenom på grund av coronapandemin är resultaten extra imponerande, säger Anna Ericsson, verksamhetschef för grundskolan.

Andelen niondeklassare som har behörighet till gymnasiet har ökat till 83,5 procent, vilket är en procent högre än förra året.

Även Öresundsgymnasiet ser ett lyft i resultaten. Trots att skolans lokaler har varit stängda under flera månader på grund av det nya coronaviruset har eleverna med ökad närvaro höjt skolans examensgrad med 8 procentenheter.

– Dessutom har söksiffrorna för förstahandssökande gått upp med 38 procent till läsåret 2020/2021. Det är en följd av flera års satsning på kvalitet och resultat, säger Erik Åström, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Landskrona stad utbildar för framtiden och har ett stort fokus på kreativa och utmanande lärmiljöer. Med en tro på att varje elev kan nå lite längre kommer resultaten. Det är det vi ser nu, säger Fredrik Menkus Wegbratt, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

– Kommande år ser vi ett kraftigt ökat elevantal i våra kommunala skolor och med en ny centralt belägen gymnasieskola har Landskrona stad ett utmärkt läge att förändra unga människors möjligheter att lyckas i samhället och skapa en god bas för ett framtida starkt Landskrona, säger Fredrik Menkus Wegbratt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André