Fler förstelärare för Landskrona stads skolor

I och med Regeringens beslut om extra statsbidrag för att inrätta karriärtjänster i utanförskapsområden får nu Alléskolan möjlighet att inrätta förstelärartjänster.

Satsningen innebär att inrättande av karriärtjänster, s.k. förstelärare, för lärare i förskoleklass och grundskola i områden som omfattas av urban utveckling (utanförskapsområden). Landskrona har nu fått möjlighet att söka statligt bidrag för ytterligare 12 förstelärartjänster.

Större möjligheter till förbättrade resultat i skolan

– Dessa förstelärare blir viktiga i vårt arbete att förbättra skolresultaten ytterligare. Det är också en karriärmöjlighet för duktiga lärare i vår stad, säger Kjell Thoresson, tf förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Stärka skolor med stora utmaningar

För knappt tre år sedan gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att stödja ett urval av grundskolor med utvecklingsarbetet i utanförskapsområden, vilket resulterat i ett antal förstelärartjänster. Syftet är att stärka skolor med stora utmaningar genom att locka de skickligaste lärarna dit.

Idag finns 20 förstelärare på stadens skolor

Förstelärarna får 5000 kr mer per månad i lön, tack vare det statliga bidraget. Bidragets totala storlek baseras på elevantalet i respektive kommun eller hos den enskilda skolhuvudmannen. Tidigare har knappt 20 lärare i Landskrona meriterats som förstelärare.

I de statliga satsningarna på skolor inom det urbana utvecklingsarbetet i centrum-öster ingår sedan tidigare Dammhagskolan F-6 och Seminarieskolan 7-9.

Skolverkets krav på förstelärare:

”För att bli förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat undervisningsarbete. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.”

Läs mer om skolor och utbildning i Landskron

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén