Fler fullföljer gymnasiet i Landskrona

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar årligen Öppna jämförelser - gymnasieskolan. I år är fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen inom ramen på tre år. Landskrona klättrar när det gäller att fullfölja gymnasieutbildningen

Förra året placerade sig Landskrona på 244:e plats, 72 % av eleverna fullföljde gymnasiet inom tre år. I år har Landskrona klättrat till 134:e plats med andelen 78,1 % av eleverna som fullföljde gymnasiet inom tre år, vilket är strax över riksgenomsnittet.

– Det är ett bra kvitto på vårt arbete med varje elev ur ett individuellt perspektiv. Vi har också använt oss av samma modell, som är lag på grundskolan. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen.

Sötd och flexibilitet för enskilda elver ger positivt resultat

SKL lyfter i sin rapport upp framgångsfaktorer för att minska studieavhoppen. Tidiga stödinsatser, större flexibilitet i kursutläggningen för enskilda elever, positivt förhållningssätt och systematisk uppföljning.

– Vi uppmärksammade särskilt avhoppsproblematiken för tre år sedan, vilket ökade medvetenheten på våra gymnasieskolor, att det är mest framgångsrikt för elever att fullfölja sina studier. Stärkt överlämning mellan grundskola och gymnasium samt en bra struktur i arbetet med åtgärdsprogram främjar att eleverna stannar på sina utbildningar och får högre måluppfyllelse, säger Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet i Landskrona.

– Den rejäla klättringen på SKL:s Öppna jämförelser - gymnasieskolan är resultatet av att skolornas arbetssätt på ett framgångsrikt sätt anpassas efter de behov eleverna har, avslutar Christian.

Läs pressmeddelandet från SKL: http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lokala-strategier-mot-gymnasieavhopp-lonar-sig

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén