Fler sökande till gymnasieskolorna

Omvalet till gymnasieskolan hösten 2011 är nu avslutat. Omvalet gav fler första-handssökande elever till gymnasieförbundets skolor.

Totalt blev ökningen 47 elever – fördelade på 33 till nationella program och 14 till introduktionsprogram. Totalt sett har 409 elever sökt gymnasieförbundets nationella program i första hand. Introduktionsprogrammen har fått 41 förstahandssökande.

Yrkesprogrammen blev de stora vinnarna bland eleverna

De program som blev de stora omvalsvinnarna är barn- och fritidsprogrammet på Selma Lagerlöfgymnasiet (+13), naturbruksprogrammet med inriktning djur på Svalöfs gymnasium (+6), elprogrammet på Enoch Thulingymnasiet (+5), teknikprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet (+5) samt byggprogrammet på Frans Möllergymnasiet (+4). För övriga program handlade förändringarna om enstaka elever.

– Yrkesprogrammen vann tillbaka en del elever i omvalet. Skolorna har arbetat hårt med att få ut informationen att även elever på yrkesprogrammen kan välja att läsa för högskolebehörighet, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.

– Barn- och fritidsprogrammet blev en riktig raket i omvalet. De gick från 11 till 24 förstahandssökande. Programmets profilering mot entreprenörskap samt en ny möjlighet att bli väktare inom programmet väckte elevernas intresse, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén