Fler sökande till Landskrona stads gymnasieskolor

När den första preliminära ansökan till gymnasieskolan höstterminen 2014 är avslutad visar siffrorna att Allvar Gullstrandgymnasiet har 23 fler sökande än förra året.

– Detta visar att beslutet om att flytta gymnasieutbildningarna till centrala Landskrona fick just den positiva effekt vi förväntat oss. Jag är övertygad om att vår gymnasieskolas konkurrenskraft stärkts samtidigt som eleverna och personalen på skolan har en positiv inverkan på stämningen och handeln i centrum, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i utbildningsnämnden.

Tydligt trendbrott

Landskrona stads gymnasieskolor har 23 fler förstahandssökande än vid samma tid föregående år och det är Allvar Gullstrandgymnasiet som står för ökningen. Selma Lagerlöfgymnasiet har exakt samma antal sökande som i fjol. Vid denna tidpunkt 2013 var det 145 stycken förstahandssökande landskronaelever, till stadens gymnasieskolors nationella program. I år är det 168. Ett tydligt positivt trendbrott.

Fördubbling av sökande till naturvertenskapliga programmet

Bland gymnasieprogrammen på stadens gymnasieskolor har främst intresset ökat för naturvetenskapsprogrammet som har fått 24 förstahandssökande, vilket är en fördubbling mot 2013. Störst intresse totalt finns för samhällsvetenskapsprogrammet som har 44 förstahandssökande. Det är nio fler än i fjol. Även el- och energiprogrammet samt ekonomiprogrammet ökar, med fem fler per program, från 10 till 15 förstahandssökande respektive 9 till 14.

– Industritekniska programmet fick få sökande, men vi tror på fler sökande till programmet i omvalet, förra året var det ett av programmen som ökade mest under omvalsperioden. Vård- och omsorgsprogrammet har minskat jämfört med i fjol, men vi är inte nere på 2012 års låga siffror för programmet, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasiet.

– Detta är den första ansökningsomgången. Eleverna kommer i månadsskiftet april-maj ha möjlighet att göra nya val. Då har vi alltid fått fler förstahandssökande till våra egna utbildningar. Det räknar vi med även i år, fortsätter Ulf Bergström.

I slutet av juni görs sedan den definitiva antagningen. Då kommer Landskronas gymnasieskolor ha fler elever som startar sina utbildningar. Alla kommer inte in på sina förstahandsval. Dessutom blir inte alla gymnasiebehöriga och får då gå något av gymnasiets ettåriga introduktionsprogram.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén