Fler sökande till Landskronas gymnasieskolor inför hösten

Nu visar siffrorna att det är 175 ungdomar som valt Landskrona gymnasieskolor inför höstterminen 2016. Det är en ökning med hela 50 stycken jämfört med för ett år sedan.

I år är det 175 förstahandssökande elever till Allvar Gullstrandgymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet, mot 125 vid samma tid föregående år. Det är Teknikprogrammet som ökat mest. Vid förra årets val hade Teknikprogrammet endast 6 sökande, i år är det 19 som sökt i förstahand.  

– Vi har gjort teknikprogrammet mer attraktivt med möjligheten till praktisk teknikutbildning tillsammans med lokala företag under sommarlovet. Och vi har ytterligare satsning på teknik i det kommande Teknikens hus, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasiet.  

– Vi kommer aktivt bidra i utbildning. Vi tror på en utbildning med bra blandning av teori och praktisk teknik, säger Björn Åhlander, Teknikföretagen.

Störst intresse för samhällsvetenskap

Även vård- och omsorgsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet ökar, med fem fler per program, från 11 till 16 förstahandssökande respektive 9 till 14. Störst intresse totalt finns för samhällsvetenskapsprogrammet som har 23 förstahandssökande.  

Fler sökande väntas

– Detta är den första ansökningsomgången. Eleverna kommer i månadsskiftet april-maj ha möjlighet att göra ett omval. Då har vi alltid fått fler förstahandssökande till våra egna utbildningar. Det tror vi även i år, säger Ulf Bergström.

I slutet av juni görs sedan den definitiva antagningen. Då kommer Landskronas gymnasieskolor ha fler elever som startar sina utbildningar. Alla kommer inte in på sina förstahandsval i andra kommuner. Dessutom blir inte alla gymnasiebehöriga och får då gå något av gymnasiets ettåriga introduktionsprogram.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén