Fler undersköterskor på plats inom vård och omsorg

Underskoterskor 13 juni webb.jpg

I dag firades de medarbetare inom omsorgsförvaltningen som har vidareutbildat sig från vårdbiträde till undersköterska. Satsningen ska bidra till högre kompetens inom äldreomsorgen.

Totalt kan 16 medarbetare inom omsorgsförvaltningen nu kalla sig undersköterska i stället för vårdbiträde. De som firades på Stadshuset i dag arbetar inom både hemtjänst och på särskilda boenden, och har arbetat deltid samtidigt som de har utbildat sig. 

– Jag är så glad över att få kalla mig undersköterska. Dessutom är jag glad över att jag direkt fick jobb! Jag har lärt mig mycket under min utbildning och utvecklat mina förmågor att hjälpa och ta hand om äldre, säger Berzada Duvnjak, som arbetar på Suellsgatans äldreboende och syns längst till vänster på gruppbilden.

Äldreomsorg som är förberedd för framtiden
– Vi är stolta över att så många har tagit chansen att vidareutbilda sig. Detta kommer att bidra till ännu bättre vård och omsorg för Landskronaborna. Vi har en befolkning som blir allt äldre, med mer komplexa omvårdnadsbehov, vilket ställer krav på högre kompetens. Dessutom ska vi arbeta ännu mer förebyggande, vilket också kräver ordentlig teoretisk kunskap inom omvårdnadsområdet, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Flera satsningar för att utbilda personalen
Landskrona stad genomför just nu en rad insatser för att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Ett exempel är att alla äldreboenden inom Landskrona stad Silviacertifierades förra året, vilket innebär att medarbetarna på boendena har fått utbildning i demenssjukdomar. Även personal inom hemvården har utbildats inom demenssjukdomar. Utöver detta kommer ännu fler medarbetare att vidareutbilda sig från vårdbiträde till undersköterska de närmsta åren.

Äldreomsorgslyft för att förbättra personalförsörjningen
Satsningen på att utbilda vårdbiträden till undersköterskor är en del av det så kallade äldreomsorgslyftet, som delvis finansieras av regeringen för att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André