Fler ungdomar söker högskoleförberedande program

Den första preliminära ansökan till gymnasieskolan höstterminen 2012 är nu stängd. Till Landskrona stads gymnasieskolor söker fler de högskoleförberedande programmen än yrkesprogrammen, vilket även motsvarar den nationella trenden.

Landskronaeleverna väljer i ungefär samma utsträckning sin egen kommuns gymnasieskolor som 2011. Cirka 7 färre förstahandssökande från den egna staden, vilket ungefär motsvarar årskullsminskningen. 2011 var det 166 stycken förstahandssökande landskronaelever, vid denna tidpunkt på året, till stadens gymnasieskolors nationella program. I år är det 159. Eleverna som väljer i första hand andra kommuner väljer till en större del fristående skolor och inte de kommunala skolorna. Särskilt tydligt gäller det landskronaelever som söker till Helsingborg.

– Detta är den första ansökningsomgången. Eleverna kommer i månadsskiftet april-maj ha möjlighet att göra nya val. Då har vi alltid fått fler förstahandssökande till våra egna utbildningar. Det räknar vi med även i år med, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.

I slutet av juni görs sedan den definitiva antagningen.

– Då kommer vi som vanligt ha fler elever som startar våra egna utbildningar. Alla kommer inte in på sina förstahandsval. Dessutom blir inte alla gymnasiebehöriga och får då gå ettåriga introduktionsprogram på våra gymnasieskolor, påpekar Tomas Johansson.
Programmen som har fått flest förhandssökande är samhällsvetenskapsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

– Speciellt glädjande är att samhällsvetenskapsprogrammet ökar med 11 förstahandssökande och att barn- och fritidsprogrammet ökar med 10 förstahandssökande. Detta är bra kvitto på dessa programs pedagogiska arbete, säger Tomas Johansson.

En del av programmen har fått färre förstahandssökande.

– Precis som rikstrenden minskar en del yrkesprogram. Speciellt gäller detta handels- och administrationsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Men även det högskoleförberedande estetiska programmet har få förstahandssökande. Vi kommer se över samläsningsmöjligheter mellan program och om vissa yrkesutbildningar enbart ska ges som lärlingsutbildning. Den 18 april kommer utbildningsnämnden fatta beslut om vi kan dra i gång alla programmen till hösten 2013, avslutar Tomas Johansson

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén