Flytten av vuxenutbildningen senareläggs

I sommar skulle vuxenutbildningen i sin helhet flytta till kvarteret Guldängen – tidigare Allvar Gullstrandgymnasiets lokaler. Nu senareläggs flytten från lokalerna på Emaljgatan.

– Fastighetsavdelningen har meddelat oss att det bekräftats att det finns mögelpåväxt på ett antal punkter i lokalerna. Innan detta är åtgärdat kommer vi inte bedriva någon verksamhet i lokalerna när det nya läsåret startar, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Beslutet innebär att vuxenutbildningen inte flyttar från sina nuvarande lokaler i sommar. Beslutet innebär också att den verksamhet som finns i lokalerna och som skulle funnits kvar (viss vuxenutbildning och gymnasiesärskola) kommer att få alternativa lokaler under tiden fastighetsproblemen åtgärdas. Om någon vecka kommer det stå klart var dessa verksamheter kommer bedrivas.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén