Förbättrade rutiner för upphandling

Landskrona stad upptäckte i april att upphandlingar avseende måleriservice inte gjorts i enlighet med de regelverk som finns kring detta.

– När vi upptäckte detta tillsågs att inga nya beställningar görs på ett sätt som strider mot dessa regelverk, säger Per-Olov Karlsson, servicechef i Landskrona stad.

I dagsläget vet vi att även områdena bygg, ventilation och VVS omfattas. Även här har åtgärder vidtagits för att förhindra att detta fortsätter.

– Åtgärderna är att vi i det korta perspektivet har en kontroll och uppföljning av hur upphandlingar sköts. Något vi nu ytterligare kan säkerställa då en ny fastighetschef anställts och tillträtt sin tjänst den 2 augusti. Sedan en lång tid tillbaka har vi arbetat med att upphandla ramavtal* för dessa entreprenadtjänster. Vi planerar att skicka ut förfrågningsunderlag för dessa ramavtal i slutet av augusti, säger Per-Olov Karlsson.

– Vi kommer nu att göra ytterligare en genomgång och en handlingsplan. Så fort detta är klart kommer vi att presentera den fakta vi har, säger Per-Olov Karlsson.

– Vi kommer systematiskt att gå igenom Landskrona stads organisation för att se så inte samma misstag förekommer på flera förvaltningar, säger Stefan Johansson, tf stadsdirektör.

– Upphandlingarna som gjorts har inte har varit till men för Landskrona stad. Prisnivåer har bedömts marknadsmässiga och kvaliteten på de utförda tjänsterna har varit god, avslutar Per-Olov Karlsson.

Per-Olov Karlsson
Servicechef

Stefan Johansson
Tf Stadsdirektör

Landskrona stads Upphandlingspolicy

* Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Upphandlingsförfarandet förändras inte om det rör sig om ett ramavtal. Ramavtalets löptid har bestämts till max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl. Antalet leverantörer har också bestämts för ramavtal. Antingen upphandlas ett ramavtal med en leverantör, annars måste minst tre leverantörer upphandlas. (Enligt konkurrensverkets hemsida  – Vad är ett ramavtal)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén