Förlängt beslut om delvis fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Hand som för anteckningar med blyertspenna

I fredags, den 12 februari, förlängde Utbildningsnämnden beslutet om delvis fjärr- och distansundervisning på högstadiet i syfte att förhindra fortsatt smittspridning. Det nya beslutet gäller från och med 22 februari till och med 14 mars men kan komma att förlängas eller förkortas.

Staden strävar fortfarande mot en successiv återgång mot närundervisning (undervisning på plats på skolan) och fortsätter med samma upplägg som tidigare för att begränsa antalet elever på skolorna. Det innebär:

  • Årskurs 9: Närundervisning varje vecka.
  • Årskurs 7 och 8: Närundervisning varannan vecka.

Staden håller en tät dialog med myndigheter och Region Skåne. Vi kommer att meddela elever och vårdnadshavare om ett nytt beslut om eventuell återgång till närundervisning senast den 9 mars.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr