Formalia kring DSV:s etablering klar

Det var i mars som kommunfullmäktige i Landskrona stad antog detaljplanen för Örja 1:9 m.fl. (östra Weibullsholm) där DSV ska etablera sin verksamhet.

Beslutet har sedan dessa först överklagats till Länsstyrelsen i Skåne län och sedan till regeringen. Båda instanserna har avslagit överklagan.

- Det är mycket glädjande för Landskrona att all formalia kring DSV:s etablering är avverkad. Besluten har överklagats, men hanterats skyndsamt av överprövande instanser. Nu kan vi lämna bygglov direkt och byggnadsarbetena påbörjas. När vi om ett antal år gör en tillbakablick tror vi att DSV:s etablering kommer symbolisera vändpunkten för Landskrona – tidpunkten då tillväxten tar fart och flera andra nybyggnadsprojekt kan genomföras, säger Per Fredrik von Platen, stadsarkitekt.

- Äntligen – nu vänder det för Landskrona. Ett historiskt bygglov som innebär startskottet för det nya Landskrona som symboliseras av framtidstro och tillväxt. DSV:s etablering kommer att medföra många positiva ”spin-off” effekter. Fastighetsmarknaden kvicknar till och ger skjuts åt flera stora och attraktiva nybyggnadsprojekt och centrum ges en vitamininjektion, säger Gerd Bernström, ordförande i byggnadsnämnden (FP).

Gerd Bernström (FP)
Ordf. Byggnadsnämnden
0709-47 08 10

Per Fredrik von Platen
Stadsarkitekt
0418-47 35 89
0706-88 00 95

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén