Förnyat förtroende för Fairtrade City Landskrona

I samband med Fairtrade Sveriges stora konferens i Stockholm fick Landskrona förnyat förtroende och kan stolt titulera sig Fairtrade City Landskrona även under hela 2011. Numera finns 41 Fairtrade Cities i Sverige, men många fler är på gång genom att ta ett aktivt steg mot en etiskt inriktad konsumtion.

I torsdags hade Fairtrade Sverige sin stora årskonferens med över 350 deltagare från föreningar, organisationer, leverantörer, grossister samt politiker och tjänstemän från Sveriges kommuner och landsting. Alla med det gemensamma intresset att skapa mer rättvisa genom en mer aktiv och  medveten etisk konsumtion.

Dagen bjöd på möten, kreativa workshops och föredrag med huvudsyftet att vidareutveckla kunskapen om Fairtrade, utbyta erfarenheter och generera fortsatt motivation att driva frågorna vidare.

Landskrona fanns på plats och representerades av Landskrona stads destinations-utvecklare Thorsten Karlén som tillika är samordnare för styrgruppen Fairtrade City Landskrona.

- Det har varit en inspirerande och matnyttig dag i alla bemärkelser och jag är extra stolt att vi fått förnyat förtroende av Fairtrade Sverige att bli diplomerade till Fairtrade City Landskrona 2011.

För att Landskrona skulle få förnyat förtroende krävdes att man redovisade tillväxt och förbättringar som genomförts under 2010. Fairtrade Sverige har 4 grundkriterier för att diplomera en stad till att bli Fairtrade City.

En lokalt sammansatt styrgrupp ska inventera utbud inom dagligvaruhandeln och övriga butiker. Man tittar även på utbudet inom Landskronas hotell, caféer och restauranger. En mycket viktig del är Landskrona stads egen medvetenhet kring att konsumera etiskt märkta produkter och slutligen ska företagen i Landskrona involveras och vilja byta ut sitt vanliga personalfika till att fika Fairtrade.

Ett av föredragen redovisade hur konsumtionen stadigt ökat av olika certifierade produkter. Idag finns en uppsjö av märkningar på varorna i butikshyllorna. De mer ekologiska och naturbevarande symbolerna Svanen och KRAV har en stadig stark tillväxt. Svanenmärkta produkter omsatte för över 100 miljarder kronor under 2009 och KRAV landade på knappa 7,5 miljarder. Fairtrade som för 5-6 år sedan var relativt okänt, med en årsomsättning på 50 miljoner, har under det senaste året sprängt miljardvallen.
Fortfarande finns en tydlig tendens att kunden måste övertygas i butiken för att förstå vad de olika märkningarna innebär och därför bör mer insatser inriktas där kunden möter produkterna.

Läs mer om Fairtrade City Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén