Forskarsatsning på matematiken i förskolan

Landskrona satsar nu även på att öka måluppfyllelsen i matematik i förskolan. Carina Stolt, specialpedagog på Tegskiftets och Sandvångens förskolor har antagits till nationella forskarskolan i ämnesdidaktik i mångfaldens förskola.

Studierna finansieras av både staten och kommunen och omfattar 2,5 år på Malmö högskola och leder till en licentiatexamen.

– Mina forskarstudier kommer fokusera på barns matematiska utveckling och lärande samt hur förskolepedagoger tolkar och konkretiserar matematikmålen utifrån läroplanen för förskolan, säger Carina Stolt.

Landskrona stad satsar på bättre undervisning i matematik

Landskrona stads utbildningsförvaltning har under det senaste året stärkt arbetet med att förbättra matematikundervisningen i skolan samt öka anknytningen till forskningen inom området. Staden har också ökat möjligheterna för lärare att genomgå forskarutbildning. Tidigare i år antogs en av stadens gymnasielärare till en motsvarande forskarutbildning.

– En skola på vetenskaplig grund och ökad måluppfyllelse i matematik är för oss prioriterade områden. Det gläder mig att Carina Stolt antagits till forskarskolan. Även förskolan behöver ha pedagoger med forskarexamen. Det skall även kunna finnas lektorer i denna skolform, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén