Förskolor och skolor belönas för fortsatt minskad skadegörelse

Sammanställningen över 2011 års skadegörelsekostnader för Landskrona stads förskolor och skolor visar på minskade kostnader med 34% jämfört med 2010. Nu belönas de barn/elever på förskolor/skolor med störst förbättring och lägst skadegörelse.

Staden kommer nu att belöna de barn/elever på de förskolor/skolor som har minskad eller låg skadegörelse under 2011. Dammhagskolan belönas för störst förbättring och Sandvången/Tegskiftet för låg skadegörelse. De kommer att få dela på 20 000 kronor som delas ut samtidigt som elevstipendierna den 1 mars.

– Det är viktigt att vi kan ge eleverna en stimulans för att skadegörelsen minskat. Belöningarna skall gå till roliga elevaktiviteter som de berörda enheternas barn och elever har stort inflytande på, säger utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (fp).

Förskolor och skolor har aktivt, på olika sätt, arbetat med att komma tillrätta med och minska skadegörelsen, vilket visar sig i de kostnader för 2011 som fastighetskontoret sammanställt. Under 2010 kostade skadegörelsen på förskolor och skolor staden cirka 1 861 000 kronor. När det gäller 2011 landar kostnaden på 1 231 000 kronor. En minskning motsvarande 630 000 kronor, 34%.

På Dammhagskolan har kostnaden för skadegörelse minskat från 433 300 kronor 2010 till 197 200 kronor 2011. Det innebär en minskning med 236 100 kronor, 54%. Även Allvar Gullstrandgymnasiet, Västervångskolan och Seminarieskolan har rejält minskade skadegörelsekostnader.

– Trenden med totalt minskad skadegörelse står sig. Skolornas tydliga prioritering av åtgärder för trygghet och trivsel har gett resultat, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén