Lämna synpunkter för kommunens förslag för insatser vid Seveso-verksamheter

Landskrona stads räddningstjänst har tagit fram förslag till en ny upplaga av planer för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter enligt förordningen om skydd mot olyckor.

Kommunal plan för räddningsinsats tas fram för de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Verksamheter inom Landskrona som omfattas av denna utställning är Yara AB och Boliden Bergsöe AB.

Du välkommen att att lämna synpunkter på utställningshandlingarna. Inbjudna till utställningen är sakägare och andra som har intresse av planen. Vill du lämna in synpunkter ska de vara inlämnade senast 22 juni 2017 till Landskrona stad, Räddningstjänsten, Box 41, 261 22 Landskrona.

Har du frågor om planerna är du välkommen att kontakta Hanna Johansson på räddningstjänsten, telefon 0418-47 07 21.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén