Förslag på ny stadsdirektör och biträdande stadsdirektör

Bild Torkild, Stefan och Christian.jpg

Kommunstyrelsens ordförande har idag föreslagit kandidater för tjänsterna stadsdirektör respektive biträdande stadsdirektör.

De två kandidaterna är Christian Alexandersson (mitten) som i dagsläget är VD för Landskrona Stadsutveckling AB och tf utvecklingschef samt Stefan Johansson (t.v.) som redan idag innehar tjänsten som biträdande stadsdirektör.

På senaste kommunfullmäktige beslutades kring den nya organisation som tar sikte på de stora samhällsförändringar som vi är i början av. Organisationen innebär att man skiljer på ett externt perspektiv, med fokus på tillväxt, och ett internt med fokus på utveckling av kvalitet och produktivitet inom välfärden. I organisationen har stadsdirektören ansvaret för det externa perspektivet och den biträdande stadsdirektören för det interna perspektivet. Stadsdirektören blir ytterst ansvarig för stadens samtliga verksamheter.

Christan Alexandersson har tidigare bland annat varit kommunchef i Halmstad och VD för det kommunala koncernbolaget i Halmstad. Stefan Johansson har under många år haft tjänsten som biträdande stadsdirektör och även under flera perioder varit tf stadsdirektör.

– Jag är mycket glad över denna lösning. Då Christian under flera år arbetat med utvecklingsfrågor hos oss vet vi att vi får en stadsdirektör med en tydlig förmåga att leverera resultat, vilket gör honom mycket lämplig för uppdraget. Med Stefans och Christians unika kombination av utvecklingsfokus kommer vi avsevärt att öka Landskronas förmåga att hantera utmaningarna kring tillväxt och effektivare välfärd, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Måndag den 21 november möter de fackliga representanterna de båda kandidaterna. Därefter beslutas på kommande sammanträde i kommunstyrelsen om tillsättning av de båda tjänsterna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr