Första spadtaget för bygget av gång- och cykelbron över väg E6.

Idag, måndag 20 december togs första spadtaget för bygget av gång- och cykelbron över väg E6.

Gång- och cykelbron ska binda samman industriområdena Kronan i öster och Örja i väster. Målet är att erbjuda en trygg och säker passage över E6 för fotgängare och cyklister samt ett alternativ till de korta bilresorna, vilket gagnar både miljön i stort och hälsan för den enskilde.

Entreprenör är NCC Construction Sverige AB, Helsingborg. Gång- och cykelbron ska utföras i stål med ett mittstöd i betong i väg E6 mittremsa. Bron ska stå färdig i september 2011.

Sträckning av bron [pdf]
Förslagsritning av bron [pdf]
Exempel på belysning av bron [pdf]

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén