Första spadtaget inför DSV:s byggstart

Vi förbättrar infrastrukturen med tillfart från ny cirkulationsplats vid Österleden, dagvattensystem från Lundåkrabukten, utbyggnad av ledningsnätet, nya gång- och cykelvägar som behövs för DSVs nya anläggning med upp till 1000 anställda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén