Försvenskningen av Skåne – en historisk föreläsning

Efter ett par mycket populära program kring slagen runt Landskrona, avslutas programtemat i anslutning till utställningen Ofredens skugga, med en föreläsning på Landskrona museum. Det handlar om tiden efter Roskildefreden 1658, då Skåne skulle gå från att ha varit ett östdansk landskap till att bli ett sydsvenskt landskap. Föreläsning äger rum torsdag 18 april klockan 18.30.

Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds Universitet kommer att presentera detta stora skede i svensk historia. 1658 blev Skåne svenskt, men vägen dit var inte så enkel. Om detta vittnar bland annat Skånska kriget och alla händelser i och kring Landskrona.  Hanne Sanders berättar i föredraget om Skånes övergång från Danmark till Sverige under krig men också i fredstid, från Roskildefreden ända fram till början av 1700-talet.

Vad kom den nya gränsen i Öresund att betyda?  Ur svenskt perspektiv ville man ha trogna svenska undersåtar i syd och det handlade mycket om en fredlig integration i det nya landet Sverige. 

Hanne Sanders är professor i historia vid Lunds Universitet och knuten till Centrum för Danmarksstudier. Hon forskar i skånsk historia och har bland annat skrivit boken Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred.

Välkommen till Landskrona museum.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén