Fortsatt långsiktig ökning av tryggheten i Landskrona

Tryggheten i Landskrona fortsätter långsiktigt att öka. Årets mätning, som presenterades vid lunchtid idag, visar att tryggheten har ökat över de senaste fem åren. Ett resultat av ett långsiktigt och gemensamt arbete av Landskrona stad och Polisen.

– Det känns positivt att vi kan se en fortsatt ökning av den upplevda tryggheten, säger Jörgen Petersson, tf biträdande närpolischef. Tryggheten är en fråga som vi tillsammans med Landskrona stad under flera år gemensamt har arbetat för att förbättra.

– Tendensen i riktning ökad säkerhet i Landskrona är tydlig, men det finns flera områden som vi måste fortsätta att jobba med, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Mätningar sedan 2001

Trygghetsmätningarna genomförs av polisen och inleddes 2001. Under de senaste åren har den totala problembilden för Landskrona förbättrats. Årets mätning visar en liten tillbakagång som till största delen kan härröras till landskronabornas upplevelse av sin utemiljö.

Ett långsiktigt arbete

– Vi har mycket att fortsätta arbete med, men ser resultatet som ett kvitto på att vi inom många områden är på rätt väg, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare. Vårt arbete är långsiktigt och nu fortsätter vi arbeta för ökad trygghet samtidigt som vi måste analysera vad det är som ligger bakom de försämrade siffrorna för utemiljön.

Samarbete mellan Landskrona stad och Polisen

Mätningen konstaterar att medborgarna uppskattar stadens samarbete med polisen och polisens ökade närvaro i staden. Landskrona stad och polisen har årligen sedan 2009 tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Ett nytt samarbetsavtal för 2012 har nyligen undertecknats.

Ladda en presentation av årets trygghetsmätning [pdf]. Från imorgon, 12 oktober, finns mätningen för hela Skåne att ladda ner på Polisens hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén