Fortsatt minskning av våldsbrott och stölder i Landskrona

Våldsbrotten fortsätter att minska i Landskrona, enligt polisens senaste kvartalsrapport. En utveckling som vi ser även för stöldbrotten.

Landskrona stad och polisen har under en lång period arbetat tillsammans för att minska brottsligheten. Bland satsningarna för att minska våldsbrotten kan nämnas utbildningen ansvarsfull alkoholservering, kampanjen Kontantfritt Landskrona, fältverksamhet och polisens prioritering av bemanning under fredagar och lördagar.

- Trygghet är ett prioriterat område för Landskrona stad och tillsammans med polisen fortsätter vi att satsa på det brottsförebyggande arbetet. Under sensommaren har bland annat ytterligare en fältsekreterare anställts och polisen satsar på fyra områdespoliser i Landskrona, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare.

Antalet våldsbrott har minskat tydligt de senaste åren och minskningen fortsätter även i år. Även om vi ser en minskning i hela Sverige så är minskningen i Landskrona större än på de flesta håll.

Klicka här för diagram. *

Under tredje kvartalet ökar den totala brottsligheten. Detta beror till stor del på att antalet bedrägeribrott, framförallt internetbedrägeri, ökar kraftigt i både Landskrona och i resten av Sverige.
 
- Det finns flera saker som du själv kan göra för att minska risken att utsättas för bedrägerier. Lämna t.ex. inte ut ditt konto- eller kreditnummer och undvik förskottsbetalning när du handlar via nätet, säger Jörgen Petersson vid polisen i Landskrona.


Landskrona stad har en samlingssida med länkar till webbplatser med värdefull information om vad du kan tänka på för att minska risken att utsättas för bedrägeribrott. Den hittar du här.

Klicka här för att läsa hela kvartalsrapporten.

 

*För att beräkna antalet brott per 100 000 invånare har antalet invånare i Landskrona multiplicerats upp till 100 000, och därefter har antalet anmälda våldsbrott multiplicerats med samma faktor. På samma sätt har övriga siffror räknats om.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén