Fortsatt starkt företagsklimat i Landskrona

Landskronasamverkan.png

Bland kommuner i Skåne med fler än 40 000 invånare har Landskrona det näst bästa företagsklimatet. Det visar servicemätningen Insikt som SKR presenterade i dag. Mätningen visar hur företag upplever kommunens myndighetsutövning.

Landskrona stad får 75 i samlad NKI (nöjd-kund-index), vilket kan jämföras med förra årets indexvärde som var 79. Sverigesnittet ligger 2021 på 74 i NKI.

Sedan 2012 har Landskrona förbättrat sitt NKI med 11 punkter, det låg då på 64.

Bland svenska kommuner med minst 40 000 invånare är Landskrona placerat på plats 26. Bland de skånska kommunerna med fler än 40 000 invånare placerar sig Landskrona på andra plats, efter Kristianstad, men före exempelvis Malmö, Helsingborg och Lund.

– Det är glädjande att se att företagsklimatet i Landskrona står starkt när vi jämför oss med flera andra attraktiva städer i regionen. De senaste åren har vårt goda företagsklimat varit en faktor som bidragit till att locka hit flera nya etableringar. För att fortsätta skapa bra förutsättningar för företagande i Landskrona kommer vi se över vilka ytterligare insatser vi ska fokusera på kopplat till de områden som ligger lägre än rikssnittet. I detta kommer vi att bjuda in näringslivet till dialog för att få en djupare insikt om vad näringslivet värdesätter att vi prioriterar, säger tillväxt- och näringslivschef Anna Classon. 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) mäter sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

De myndighetsområden i Landskrona som får bäst indexvärde är brandskydd på 82 (Sverigesnitt 82) och bygglov 81 (Sverigesnitt 66) samt miljö- och hälsoskydd på 75 (Sverigesnitt på 71).

De myndighetsområden som ligger under rikssnittet är livsmedelskontroll på 72 (Sverigesnitt 78), serveringstillstånd på 66 (Sverigesnitt 77) och markupplåtelse på 73 (Sverigesnitt 76).

Hela resultatet från Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 hittar du på skr.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André