Framgångsrikt år för Landskrona museum och konsthall

landskronamuseum.jpg

2016 var ett framgångsrikt år för Landskrona museum. Den siste december hade hela 64 267 besökare räknats in. Jämfört med 2015 var det en ökning på drygt 5 500 besök (2015 års publiksiffra var på 58 800*).

Märkbart är den stora ökningen museet såg under sommaren, med cirka 5 000 fler besökare under juni, juli och augusti jämfört med 2015. Detta beror förmodligen på att flera stora fotoutställningar som Landskrona Foto View: Ireland och AgNO3 – Histories of Science and Photography in Sweden, öppnade under sommaren. Utställningen om Ingrid Bergman som öppnade i juni var även den mycket populär.

Under Landskrona Foto Festival visades flera högkvalitativa utställningar på museet vilket givetvis även det bidrog till de ökade publiksiffrorna. Utställningen Nell Walden & Der Sturm – om Landskronadottern som var tongivande i konstkretsarna i Berlin på 1910–20-talen, och den egenproducerade Hjälp! – om flyktingmottagandet i Landskrona efter andra världskriget lockade också många besökare.

Barnfamiljerna hittar till Landskrona museum

Det finns en trend i Sverige att besökarantalet på museerna går upp, vilket är väldigt roligt. Idag når museerna flera olika besöksgrupper, inte minst barnfamiljerna. Landskrona museums lekutställning Trädgårdslandet för barn upp till 5 år och deras familjer är fortfarande väldigt populär, något som inte minst märktes när utställningens två-årsdag firades med kalas i december!

Landskrona konsthall

Landskrona konsthall visar, trots en kort säsong, också på en ökning i antalet besökare, från 26 219 besökare för 2015 till 30 369 besökare 2016. Utställningarna på konsthallen hade under året en stor bredd och innehöll allt från skånsk design i Ellerochs Formgalleri, till konst relaterad till historien och till nutiden i Elisabeth Moritz utställning Im-Presens. Utställningen Landskronit, med 16 fotografer från landskrona, drog även den väldigt mycket besökare under kort tid.

Landskrona museum och konsthall ser fram emot det nya året med nya utmaningar och vi kommer att fortsätta sträva efter att erbjuda våra besökare goda upplevelser.

*Det gjordes en felräkning av besökssiffrorna för 2015, istället för 55 722 besökare som man först trodde hade museet hela 58 800 besökare under året. Ökningen från 2014, då museet hade 44 745 besökare, är alltså ännu större än först uppskattat.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén