Framgångsrikt specialteam inom hemvården

Pressbild specialteam.jpg

Den 1 mars startade ett specialteam inom hemvården i Landskrona med fokus på att hjälpa människor med kognitiv svikt och psykisk ohälsa. Efter ett halvår visar satsningen redan goda resultat.

Genom att specialteamet har tagit fram och utbildat övrig personal i konkreta verktyg för att kunna utföra omvårdnaden på bästa sätt, så upplever 81 procent av hemvårdspersonalen att de fått ökad kunskap om psykisk ohälsa och kognitiv svikt. Genom att bättre förstå individers behov kan personalen ge bättre omvårdnad, vilket också leder till en bättre arbetsmiljö. Bland de brukare som teamet varit i kontakt med så har den psykiska ohälsan minskat i genomsnitt med 60 procent.

Anhöriga är viktiga
Även det ökade samarbetet med anhöriga är av stor vikt:

– Det ökade samarbetet med anhöriga har gjort att de både känner sig och har blivit mer delaktiga i brukarens vardag, vilket också bidrar till att kvaliteteten på omvårdnaden blir bättre, säger Marina Asplund, enhetschef inom hemvården.

Målet för teamet är att brukaren ska kunna bo hemma så länge som möjligt, bland annat genom fokus på livskvalitet med god och säker omvårdnad och samarbete med anhöriga. En annan viktig del är specialteamet ska stödja personalen i hemvårdsgrupperna och vara en naturligt integrerad del i ordinarie verksamhet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr