Framtiden och utvecklingen av Ängelholm Helsingborg Airport säkrad!

Skåne Nordväst och Swedavia AB har träffat en principöverenskommelse som innebär att driften på Ängelholm Helsingborg Airport säkerställs, och för framtiden skapas stora utvecklingsmöjligheter med bl.a. fokus på destinationen.

Kommunerna kommer så snart affären med Swedavia AB är klar att sälja flygplatsen vidare till det regionala näringslivet företrätt av PEAB AB.

Kommunerna betalar totalt 40 miljoner för flygplatsen och överlåtelsen omfattar hela verksamheten vid flygplatsen. All personal kommer att erbjudas fortsatt anställning med ny huvudman. När kommunerna säljer flygplatsen vidare är summan och villkoren samma som vid köpet från Swedavia AB.

– Vi är väldigt nöjda med den lösning för flygplatsen som vi, tillsammans med näringslivet, har arbetat fram. Flygplatsen är viktig för näringslivet, besöksnäringen och alla som bor i nordvästra Skåne. Genom den här affären säkerställer vi att flygplatsen finns kvar samtidigt som vi skapar spännande utvecklingsmöjligheter för flygplatsen, säger Peter Danielsson, ordförande för Skåne Nordvästs styrelse.

Sedan det stod klart att Ängelholm Helsingborgs Airport tillhörde de flygplatser i Sverige som LFV skulle avyttra har det förts en diskussion mellan LFV, numera Swedavia AB, och Skåne Nordvästs tio kommuner, företrädda av Jan-Inge Hanson, kommundirektör i Ängelholms kommun samt Renée Mohlkert, näringslivsdirektör i Helsingborg stad och representant för Helsingborg Business Region. Rådgivare till kommunerna har varit Navet AB.

– För oss som har flygplatsen på hemmaplan och som har följt flygplatsens utveckling på nära håll är det så klart extra roligt att vi lyckats sy ihop en så bra lösning. Det här är viktigt för Ängelholm, Skåne Nordväst och Skåne. Vi får inte heller glömma alla som har anledning att besöka vår region, säger Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi är mycket glada över regionens intresse för sin flygplats, säger Olle Sundin, ansvarig utförsäljning flygplatser på Swedavia AB. Samtidigt är vi stolta över att kunna lämna över en flygplats som genom åren varit lönsam och som har en god utvecklingspotential. En flygplats som dessutom drivs så effektivt att den, bland flygplatser med mindre en miljon passagerare i Europa, fått det prestigefyllda priset ”Best Airport Award”.

Tiden fram till övertagandet den 1 april kommer att ägnas åt att bilda det bolag som ska driva flygplatsen och en del praktiska frågor.

Övertagande förutsätter beslut av kommunfullmäktige i kommunerna i Skåne Nordväst.

För ytterligare information kontakta:
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg samt ordförande i Skåne Nordvästs styrelse, tel. 042-10 50 87
Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, tel. 0431-87 256

Olle Sundin, ansvarig utförsäljning flygplatser på Swedavia AB, tel. 0708-91 61 75
Jan-Inge Hansson, kommundirektör Ängelholms kommun, tel. 0431-87 525
Renée Mohlkert, näringslivsdirektör Helsingborgs stad, tel. 0732-31 53 00
Mats Paulsson, VD Peab AB, tel. 0431- 89 000
Gösta Sjöström, informationsdirektör Peab AB, tel. 0733-371010

Fakta: 2009 hade Ängelholm Helsingborg Airport cirka 365 000 passagerare.
Skåne Nordväst består av tio kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Invånare: 316 208
Antal företag: 33 000
Helsingborg Business Region (HBR) är samlingsnamnet på näringslivs- och destinationsarbetet i de tio kommunerna i nordvästra Skåne, med gemensamt kontor och näringslivsbutik i Helsingborg.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén