Framtidsverkstad för brukare inom omsorgen

13 maj träffades 35 personer, mest brukare men även medarbetare och chefer från område funktionshinder på Landskrona stad, i en så kallad Framtidsverkstad för att planera verksamheten. Det var både utvecklande och lärorikt för alla som deltog.

Inom område funktionshinder på Landskrona stads omsorgsförvaltning arbetar man för att de som får stöd genom staden, brukarna, ska få större delaktighet och ökat inflytande i verksamheten. Det innebär att till exempel få bestämma på vilket sätt stödet ges i vardagen men också att medverka vid planering av verksamheten.

13 maj träffades cirka 35 personer för att starta upp arbetet med planeringen av kommande verksamhet. Gruppen bestod till större delen av brukare men också av anhöriga, medarbetare och chefer från staden.

Genom en anpassad konferensform – en så kallad Framtidsverkstad – deltar alla på samma villkor i de samtalen och kan på det sättet medverka i arbetet med att planera verksamheten de kommande åren. Det är dessutom både utvecklande och lärorikt för alla som deltar.

Framtidsverkstad – för delaktighet

 Foto: Omsorgsförvaltningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén