Från 2011 samlar vi allt under ett tak – Landskrona Energi AB

Från den 1 januari 2011 samlar Landskrona stad verksamheterna elnät, fjärrvärme, stadsnät och vatten/avlopp i ett gemensamt, kommunalt bolag – Landskrona Energi AB.

Det blir Landskronabornas bolag och en del av stadens nya vägval. Bolagiseringen innebär inte några större förändringar av innehållet i verksamheterna, men är viktig för att kunna vidareutveckla en professionell och kostnadseffektiv service. Staden bildar två bolag. Landskrona Energi AB för el, fjärrvärme och stadsnät och Landskrona Kraft AB för produktion av el och värme.

- Det är glädjande att vi får möjlighet att investera i framtidens energisystem och utveckla verksamheten i Landskrona. Avsikten med affären är att den ska gynna våra kunder, medarbetare och hela Landskrona, säger Kåre Larsson, blivande VD för Landskrona Energi AB.

Landskrona investerar i framtidens energisystem

Kåre Larsson ser bolagiseringen som ett helt naturligt steg. Ett steg som de flesta andra svenska kommuner redan tagit när det gäller eldistribution och värmeförsörjning. Bolagiseringen underlättar också stora, viktiga investeringar. Landskrona har behov av ytterligare värmetillförsel till fjärrvärmenätet och kan nu investera 550 miljoner kronor i en kraftvärmeanläggning som tas i drift år 2012.

- Detta är framtidens miljövänliga energisystem. Vi vill verka för en positiv vågrörelse i samhället och känner stor glädje i att vi får möjlighet att gynna både kunder och klimat genom denna viktiga framtidsinvestering. Dessutom tar vi ett stort steg mot statens och stadens mål att inte använda fossila bränslen för uppvärmning av fastigheter, säger Kåre Larsson.

Landskrona Energis hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén