Från en turistbyrå till nio InfoPoints

Det har skett en stor utveckling inom besöksnäringen som ger oss möjligheter att utveckla Landskronas destinationsservice.

Med den digitala utvecklingen bokar de flesta besökare övernattning och planerar sin resa på egen hand via internet, en förändring som Landskrona arbetat målmedvetet med under en tid för att möta. Som komplement till digital information och service satsar Landskrona nu på ökad personlig service genom InfoPoints och flakcyklar där besökaren kan hämta informationsmaterial och få svar på frågor om destinationen. 

Den 2 februari öppnar en ny InfoPoint på Landskrona museum och i samband med det stänger turistbyrån på Ventrafiken. Det går fortfarande att nå destinationsenheten på e-post och telefon och biljetter går som tidigare att köpa genom Landskrona museum.

- Vi ska finnas där besökarna finns och därför är InfoPoints en viktig satsning tillsammans med digital information på olika språk. När vi dessutom har destinationsvärdar på cykel så kan vi flytta vår personliga service dit det för stunden är många besökare, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Utöver Landskrona museum så finns det InfoPoints på; Café Bäckviken, Tycho Brahe-Museet, Kyrkbackens kiosk, Spirit of Hven Backafallsbyn, Mötesplats Borstahusen, Why Not Café, Hotel Öresund samt Hotell Chaplin. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén