Fredman – mottagningen för män

Nu startar Landskrona stad upp en grupp inom Fredman, mottagningen för män. Första träffen sker måndagen 22 september klockan 18.00. Här är du som vill ha hjälp och stöd för ett bättre umgänge med dina närstående utan våld välkommen.

Gruppen är till för dig som känner du har problem att hantera konflikter i dina nära relationer, med din partner och med din familj. Tappar du kontrollen över dig själv, att du blivit hotfull och kanske våldsamma i dessa situationer? Nu kan du få ta emot hjälp för att hitta alternativa strategier så att du kan får ett bra och önskvärt umgänge och relation till dina närstående.

Du är välkommen att delta i vår Fredman-grupp som startar upp måndagen 22 september. Vi kommer sedan att träffas under hösten  på måndagar klockan 18 på Kungsgatan 13.

I Fredman-gruppen får du möjlighet att

  • Träffa andra män med liknande erfarenheter.
  • Lära dig att hantera och sätta gränser för din ilska och aggressivitet.
  • Bearbeta och ta ansvar för ditt beteende.
  • Förstå betydelsen av makt och vanmakt.
  • Förstå hur ditt beteende påverkar dina barn, din partner och din relation till dem.

För info och anmälan kontakta oss på telefonnummer 0418-47 01 14 eller genom e-post monica.z.jonsson@landskrona.se. Ditt deltagande är kostnadsfritt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen