Fyra Landskronadagar nästa år

Inför nästa år väljer Landskrona stad att förändra innehållet och omfånget på den traditionella Karnevalen. Utbudet kommer också att utökas med ytterligare två Landskronadagar.

Landskrona har aldrig haft så många evenemang som under jubileumsåret 2013. Engagerade personer bland stadens föreningar, organisationer och näringsliv har tillsammans med företrädare från Landskrona stad deltagit i planering och genomförande av varierande evenemang, stora som små.

- För att dra nytta av de positiva krafter som engagerats och den publik som fått ta del av detta, har vi funderat hur vi vill arbeta vidare med evenemangen under nästa år i samverkan med cityhandeln och lokala krögare, berättar Thorsten Karlén, destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Utgångspunkten är att planera för tre tillfällen under året, fördelat på fyra dagar En dag på våren respektive hösten och två dagar i rad under en helg på sommaren. Tanken är att Landskrona stad, tillsammans med företag och föreningsliv, gör gemensam sak för att visa vad staden har att erbjuda.

- Vi vill levandegöra Landskrona under hela året och inte bara under tre sommardagar. Dessutom vill vi på ett tydligare sätt involvera stadens handlare och krögare. Därför tycker vi det är spännande att kunna vidareförädla de uppskattade Landskronadagarna och Jubeldagarna.

Varje Landskronadag kommer att ha ett tema. Vilka teman det blir för våren och hösten är inte klart i dagsläget. Däremot kommer sommarens Landskronadagar att få karnevalstema med underhållning i två dagar och ett karnevalståg på lördagen. Evenemanget kommer bli mer koncentrerat till centrum med ett ökat fokus på stadens cityhandel, lokala krögare och näringsliv.

- Landskrona Citysamverkan känner att det är helt rätt väg att gå genom att låta de lokala näringsidkarna ta större del i dessa evenemang. Vårt arbete är att verka för en levande stadskärna och dessa evenemang kommer att förstärka detta arbete, säger Martin Nerpin, ordförande Landskrona Citysamverkan.

- Genom denna förändring kan vi genomföra fyra evenemangsdagar vid tre tillfällen med samma basfinansiering som vi har haft tidigare. Evenemangen genomförs i nära samarbete med Landskrona Citysamverkan. Definitiva datum och ramar till programinnehåll kommer att beslutas inom kort, avslutar Thorsten Karlén.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén