Gatuarbete vid delar av Österleden när längsående parkeringsplatser anläggs

Nu anlägger vi fler parkeringsfickor längs med Österleden i höjd med Teaterparken.

Arbetet beräknas vara klart till den 16 december. Arbetet kan medföra mindre störningar för trafiken men gatan är öppen som vanligt.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr