Genomlysning av stadens arbete efter mordet på den unga kvinnan i Landskrona

Landskrona stad har i dag bjudit in Socialstyrelsen och Länsstyrelsen att medverka vid en fullständig genomlysning av kommunens arbete med stöd till hotade kvinnor. Syftet är att skyndsamt utvärdera kommunens insatser för den unga kvinnan som mördades natten till tisdagen.

– Landskrona stad nekar inte någon kvinna där det finns ett konstaterat hot skyddat boende, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Målet med genomlysningen av kommunens arbete och genomförda insatser är att dra lärdomar för kommunens fortsatta arbete med kvinnor med hotbild.

– Vi ställs ibland inför problemet att en del kvinnor tackar nej till erbjudande om skyddat boende för att de vill hävda sin rätt att leva ett självständigt liv, säger Annette Lindberg Mohlin.

Landskrona stad för just nu en dialog med den skola där den unga kvinnan var elev för att finna former för ett öppet tillfälle för gemensam sorg. Ytterligare information om det tillfället delges inom kort.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén