Glädjande betyg för Landskrona i SCB:s medborgarundersökning

Med närhet till bra utbildningsmöjligheter, goda kommunikationer och brett fritidsutbud blir Landskrona en allt bättre stad att kalla sitt hem. Här är medborgarna mer nöjda med stadens bemötande, tillgänglighet och verksamheter än i genomsnittskommunen. Kurvan för Landskrona i SCB:s nya medborgarundersökning pekar uppåt!

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje vår och höst svenska kommuner att delta i en medborgarundersökning för att mäta invånarnas attityd till sin hemkommun. Landskrona har sedan 2011, då staden senast deltog i undersökningen, förbättrat sitt betygsindex inom nästan alla områden.

-  Landskrona är en stad på frammarsch och resultatet i medborgarundersökningen är väldigt glädjande. Det visar att vi är på rätt väg och ger inspiration till hur vi ska fortsätta utvecklas, säger Susanne Öström, stadsdirektör.

Resultatet i korthet
Landskrona upplevs som en bra plats att bo och leva på. Inom de flesta områden ges högre betyg än genomsnittet för de 119 kommuner som deltagit i undersökningen under hösten och våren. Framförallt sticker kommunikationer och utbildningsmöjligheter ut. Resultatet visar också på att vi ska fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vår stad vilket Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar såhär:

-  Denna typ av undersökningar är viktiga och hjälper oss att utvärdera de satsningar som görs i Landskrona. Årets resultat visar att staden går framåt i de flesta delar som undersökts vilket är mycket positivt. Ett av de områden som är prioriterat i Landskrona idag är trygghet. Även här ser vi framsteg jämfört med tidigare år, men också tydliga indikationer på att trygghetsarbetet måste vara en fortsatt prioritering.

Landskronaborna är mer positiva till Landskrona stads bemötande, tillgänglighet och verksamheter än genomsnittet för andra kommuner. Räddningstjänsten och kulturområdet sticker ut, liksom stadens gång- och cykelvägar. Samtidigt ska arbetet med stöd för utsatta personer utvecklas och fortsätta att lyfta vår gymnasieskola.

När det kommer till hur medborgarna upplever sin möjlighet till inflytande i kommunen så ligger Landskrona även här bra till jämfört med andra kommuner.

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Undersökningen består av tre delar:

·  Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
·  Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
·  Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. 

Via länkarna nedan hittar du de fullständiga resultaten:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén