Gör en insats – bli god man för ensamkommande barn

Det beräknas anlända fler ensamkommande barn och ungdomar till Landskrona under den kommande tiden. Dessa behöver få hjälp av god man. Överförmyndaren i Landskrona söker därför dig som som kan ta uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. Du ska bland annat stötta barnet vid möte med migrationsverket, skola, socialtjänsten och andra myndighetskontakter.

För att bli god man behöver du kunna kommunicera väl på svenska, ha goda kunskaper om det svenska samhället, veta hur till exempel skola och sjukvård fungerar och kunna möta ungdomar i den utsatta situation de befinner sig. Före första uppdraget begär vi in utdrag ur register hos polis, kronofogde och socialtjänst.

Om du är intresserad eller har du några frågor är du välkommen att kontakta Monica Carlsson som är handläggare för överförmyndarna. Du når Monica på 0418-47 34 01 eller via mejl monica.carlsson@landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén