Lördagen den 1 juli börjar Seniorkortet att gälla

Foto: Anders Eberfeldt, Studio-e

Om du bor i Landskrona och har fyllt 70 år får du åka gratis med Skånetrafiken från och med den 1 juli 2017.

Kommunfullmäktige i Landskrona har beslutat att alla som är 70 år eller äldre och är folkbokförda i Landskrona stad får åka gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken. Beslutet gäller för resor med Skånetrafikens alla trafikslag inom kommungränsen, buss i stads- och regiontrafik samt tåg. Klicka här för att se en karta över vilka områden som Seniorkortet gäller inom.

Vänligen notera att Ventrafikens färjor inte omfattas av fria resor.

Om Skånetrafikens Seniorkort (Jojo Senior)

  • Kortet ”Jojo Senior” kommer skickas ut av Skånetrafiken.

  • Kortet ska medföras vid varje resa och på förarens begäran ska du kunna legitimera dig.

  • Kortet gäller för resa under vardagar mellan kl. 9–15 och 18–04. Sista bytet måste göras inom dessa tider. På lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller kortet hela dagen.

  • Om du fyller 70 år under juli eller augusti så kommer Skånetrafiken att skicka ut ett Seniorkort till dig som gäller tidigast från den dagen du fyller år.

  • Om kortet försvunnit eller inte fungerar tar du kontakt med Skånetrafiken, telefon 0771-77 77 77.

Läs mer om Skånetrafikens Seniorkort här

Personuppgifter
För att utnyttja erbjudandet av gratis resor och för att Skånetrafiken ska kunna administrera seniorkorten så behöver dina personuppgifter registreras. Dina personuppgifter behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Teknik- och servicenämnden i Landskrona stad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Klicka här för att läsa mer om hur personuppgifterna behandlas.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emilia Persson