Grattis Kvisttofta församling!

Kvisttofta.JPG

Kvisttofta församling har av bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tilldelats priset "Årets kyrkogårdsförvaltning".

Förvaltningschef Malin Gunnarsson mottog det prestigefyllda priset som innebär att församlingens begravningsverksamhet präglas av ett helhetstänk och långsiktighet som utmärker sig på nationell nivå.

De tävlande bidragen bedömdes utifrån följande kriterier:

  • Hållbarhet: skötsel, drift och underhåll som främjar den yttre och inre miljön
  • Kulturarv: bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturella och estetiska värden
  • Organisation: effektivitet, arbetsledning, delaktighet och kompetensutveckling för personalen
  • Arbetsmiljö: arbete för att förebygga skador och fysisk och psykosocial ohälsa
  • Kundservice: bemötande, tjänsteutbud, tillgänglighet och öppenhet
  • Kreativitet: nyskapande lösningar inom förvaltningsområdet
  • Utveckling: omvärldsorientering och strategier för att möta behov från framtidens brukare och krav från ett samhälle i utveckling

Fakta om Kvisttofta församling

Kvisttofta församling är ett eget pastorat som ligger i såväl Landskrona som Helsingborgs kommun. Församlingen omfattar bland annat Glumslöv och kyrkan har medeltida anor så långt tillbaka som 1100-talet.

För mer information, se Kvisttofta församlings hemsida

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout