Grundskolan satsar på teknik och entreprenörskap

Utbildningsförvaltningen i Landskrona kommer nu att göra en rejäl satsning i syfte att stärka elevernas intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinnande och entreprenörskap. Satsningen riktar sig i första steget mot elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Cirka 20 pedagoger kommer i vår utbildas till diplomerade snilleblixtlärare. Snilleblixtarna är en nationell organisation som bland annat stöds av Skolverket, Svenskt Näringsliv, Volvo, Cementa, Alfa Laval och fackliga organisationer. Snilleblixtarna erhöll 2009 Nationalencyklopedins kunskapspris.

Väcker nyfikenhet och kreativitet

Snilleblixtarna erbjuder pedagogerna en arbetsmodell som underlättar arbetet med eleverna inom teknik och naturvetenskap. Det finns ett stort pedagogiskt material i form av lärarhandledningar, idébanker samt nätverk. Metoden är att utifrån läroplanens mål stimulera nyfikenhet, lust att lära och förmåga att kritiskt reflektera och skapa och agera. Med utgångspunkt från Snilleblixtarna kan sedan pedagogerna genomföra sin undervisning inom teknik och naturvetenskap som stimulerar eleverna till uppfinnande och entreprenörskap.

Få fler intresserade av teknik

– Denna satsning gör vi i mycket nära samarbete med näringslivet i staden. Målet är att få fler barn och ungdomar intresserade för naturvetenskap och teknik. Detta är för en stor del av stadens näringsliv en mycket viktig kompetensförsörjningsfråga, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Satsningen på Snilleblixtarna i vår är ett första steg i en större satsning mot naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Utbildning kopplad till fadderföretag

– I höst planerar vi att tillsammans med Teknikföretagen starta den så kallade MATENA-fortbildningen som kommer rikta sig mot 6-8 lärare i grundskolan som kommer kopplas till fadderföretag i staden, fortsätter Tomas Johansson.

KomTek – resurs för skola men även som fritidsaktivitet

2013 är planen också att få igång en Kommunal entreprenörs- och teknikskola (KomTek). Som modell står den kommunala kulturskolan. KomTek kommer vara en resurs för förskola och grundskola på dagtid men även vara öppen för fritidsmässiga frivilliga aktiviteter.

För alla barn och ungdomar

– Alla våra satsningar syftar till att utveckla kunskap, kreativitet och företagsamhet bland stadens barn och ungdomar. Vi har även ett starkt jämställdhetsperspektiv på detta. Både flickor och pojkar skall stimuleras, avslutar Tomas Johansson

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén