Gymnasiekurser redan på grundskolan

Utbildningsnämnden i Landskrona stad har beslutat att Landskrona ska satsa på riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.

Regeringen har beslutat om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen kommer att ansöka om att få starta spetsutbildning, som innebär att eleverna kan läsa gymnasiekurser redan på grundskolan. Verksamheten startar hösten 2012.

Spetsutbildningen ska gälla årskurs 7-9 i något eller några av ämnena engelska, matematik, naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi), samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) eller språkval. Tester och prov används som underlag för beslut om urval och antagning till spetsutbildningen.

För andra året erbjuder Sandåkerskolan i Häljarp utanför Landskrona i samarbete med Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona en NO-profil med kurser på gymnasienivå. Regeringens satsning gör det möjligt för fler elever läsa gymnasiekurser redan på grundskolan.

- Idag är vi stolta över att erbjuda Landskronas elever en spetsutbildning i naturvetenskapliga ämnen på Sandåkerskolan. Där får eleverna fördjupa sina ämneskunskaper och utmanas i sin kunskapsinhämtning. Nu hoppas vi att elever från hela landet ska få möjlighet att söka till vår spetsutbildning, säger Utbildningsnämndens ordförande, Lisa Flinth (FP).

 

Utbildningsdepartementets pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/14064/a/165561

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén