Gymnasielärare vidare i meriteringsprogram – en merit för karriärtjänst

Efter externa observationer i maj har examinationsgruppen nu godkänt samtliga Landskronas tre lärare att fortsätta med steg 2 i meriteringsprogrammet. Det positiva beskedet lämnades till respektive lärare och ansvariga rektorer efter att besluten fattats den 30 maj.

Utbildningsförvaltningen har tidigare berättat om deltagande i meriteringsprogrammet Arete och de tre gymnasielärare som deltar i programmet, Annika Ungewitter, Caroline Löfkvist och Åse Ranemyr-Holmberg.

– Det är en spännande utmaning för de tre lärarna att så systematiskt granska och dokumentera det egna lärandet, säger Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet och ansvarig för meriteringsprogrammet i Landskrona.

Lärarna kommer under kommande läsår att dokumentera sitt eget arbete och till våren 2013 ska de sammanställa en rapport. Rapporten och den samlade dokumentationen utgör underlag till den slutgiltiga meriteringen som beslutas i maj 2013.

– Sedan tidigare gäller att vi med Arete meriteringsprogram förbereder oss för karriärtjänster för lärare. De lärare som klarar programmet kommer meritera sig för en karriärtjänst och även 3000 kr mer i månadslön, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

– Det är också en fjäder i hatten för oss som huvudman att få igenom samtliga tre lärare till steg 2, eftersom det visar att vi hävdar oss väl i den nationella konkurrensen och att vi lyckats utse kandidater som visat sig vara kvalificerade att gå igenom programmet. Vi är entusiastiska inför fortsättningen, avslutar Christian Olsson.

Läs mer om Arete meritering.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén