Hållbar tillväxt i Skåne i fokus på Örenäs slott

Hållbar tillväxt av de skånska städerna står i fokus på årets Heja Skåne-sammankomst, som nu hålls på Örenäs slott. Heja Skåne samlar varje år beslutsfattare inom Region Skåne och de skånska kommunerna, företagarna och akademin för att ta fram visioner hur Skåne ska utvecklas.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) invigde mötet. Fokus för de två dagarna på Örenäs är fyra visioner för att utveckla Skåne. En av visionerna som diskuteras är Landskronas stadsbyggnadsvision för 2063, som presenterades av stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen. I stadsbyggnadsvisionen ingår att förtäta Landskronas centrala delar under de kommande 50 åren. Förslaget att Landskrona ska utgöra basen för nästa fasta förbindelse mellan Skåne och Köpenhamn fördes också fram.

I samband med Heja Skåne-mötet invigdes även Landskronas nya stadsbussar, trådbussen som även är batteridriven och därmed även kan köra sträckor utan tillgång till elnätet. Regionråd med ansvar för kollektivtrafik, Mats Persson (FP) invigde satsningen som är i gång i Landskrona sedan ett par dagar. Just batteridrivna trådbussar har vid tidigare Heja Skåne-möten lagts fram som framtidsvisioner för Skåne.

Nya trådbussen
Fotograf Jacob Nyremark: Jappz productions

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén