Häststallet fick Stadsbyggnadspriset 2011

Landskrona stadsbyggnadsnämnds stadsbyggnadspris 2011 går till Häststallet, Säbyholms Montessoriskola.

Stadsbyggnadspriset 2011 gick till Häststallet, där montesorieskolan är inhyst

Under måndagens möte i Stadsbyggnadsnämnden tilldelades Häststallet 2011 års Stadsbyggnadspris. Häststallet tilldelades priset med motiveringen:

Ombyggnaden från stall till skola har utförts på ett exemplariskt sätt där byggnadens förutsättningar och skolans krav lyckligt förenats och resulterat i en skolmiljö rik på upplevelser och historia.

Huset är ritat av Magasin A Arkitekter och ansvarig byggherre har HSB Landskrona varit.

– Det är av stor betydelse för byggherrar och arkitekter att goda exempel premieras och uppmärksammas. Priset kan också visa för allmänheten de fina byggprojekt som tillförs vårt vackra byggnadsbestånd, säger Börje Andersson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ombyggnaden har redan rönt stor uppmärksamhet – både i Sverige men även utomlands inom arkitektbranschen. Flera grupper har varit på studiebesök till Häststallet.

Hedersomnämnande

Ett särskilt hedersomnämnande går till Emiliaskolan med motiveringen:

Byggherre, arkitekt och konsulter har på ett banbrytande sätt skapat en modern och trivsam skola med miljö och energieffektivitet i fokus – Sveriges första skola byggd i passivhusteknik.

Emiliaskolan är ritat av Liljewall arkitekter och ansvarig byggherre har Landskrona stad varit.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén