Hemlöshetssamordnaren på besök i Landskrona

Under onsdagen, den 16/1, besökte regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur, tillsammans med Maria Boustedt Hedvall från Socialdepartementet, staden för att ta del av Landskrona stads situation och samlade arbete med hemlöshetsfrågor och utestängning från bostadsmarknaden.

Hemlöshetssamordnaren lyfte efter besöket fram Landskrona stads arbete som ett gott nationellt exempel och beskrev individ- och familjeförvaltningens välutvecklade samverkan med andra aktörer som en bärande framgångsfaktor.

Individ- och familjeförvaltningen har under 2012 lyckats minska antalet avhysningar av barnfamiljer med 30 procent vilket är ett resultat som kraftigt överträffar resultatet för riket som helhet.

Under dagen deltog representanter från Länsstyrelsen, Kronofogden, Landskronahem, Fastighetsägarföreningen, Föreningen Vändplatsen, stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning och individ- och familjeförvaltningen, samt Torkild Strandberg, kommunalråd och Stefan Johansson, t.f. stadsdirektör .

Vill du följa arbete som hemlöshetsamordnaren gör kan du göra det på www.regeringen.se/hemloshet eller via bloggen www.hemloshetifokus.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén