Hemvården startar unikt specialteam

För att bli ännu bättre på att hjälpa människor med kognitiv svikt och psykisk ohälsa.

Att arbeta med demensteam är inte helt ovanligt i Sverige, men inriktning på både psykisk ohälsa och kognitiv svikt, såsom lindriga minnessvårigheter, är unikt. Teamet ska bestå av tio undersköterskor, en demenskonsult och en specialistvägledare. Tillsammans ska de stötta de kommunala hemvårdsgrupperna för att ge personalen de bästa förutsättningarna att utföra ett gott arbete.

- Vi strävar efter att ge människor bästa möjliga omvårdnad och individuella stöd så att de kan välja att bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt. Personer med kognitiv svikt och psykisk ohälsa har andra behov av stöd än människor med till exempel fysiska funktionsnedsättningar, säger Marina Asplund, enhetschef inom hemvården i Landskrona.

Teamet börjar sitt arbete den 1 mars.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén