Högre antagningspoäng och fler till högskoleförberedande på gymnasiet

Slutantagningen till gymnasieskolan i Landskrona är gjord. Totalt sett antogs 240 elever till det första året på gymnasiet. Detta är 35 färre än 2010 och motsvarar minskningen av årskullen som börjar gymnasiet.

Det var första gången som antagning till den nya gymnasieskolan med nya nationella program och introduktionsprogram skedde. Den nya gymnasieskolan innebär bland annat starkt skärpta behörighetsvillkor för att komma in på de olika programmen. Godkänt i minst 8 av 16 ämnen krävs för ett nationellt yrkesprogram. Tidigare räckte det med godkänt i enbart svenska, engelska och matematik.

- Trots de skärpta behörighetskraven är det i stort sett lika stor andel som nu börjar på nationellt program i relation till övriga gymnasieprogram. Det verkar inte som andelen obehöriga har ökat i någon nämnvärd utsträckning, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

De skärpta behörighetskraven märks däremot på hur höga meritvärden det krävts för att komma in på nationellt program. Meritvärdena räknas 10p för G, 15 p för VG och 20 på för MVG.

- Av de 12 program som det antagits elever till i Landskrona har lägsta meritvärdet ökat för 10 av programmen. Högsta lägsta meritpoäng har estetiska programmet och ekonomiprogrammet, säger Tomas Johansson.

Slutantagningen visar samma mönster som elevernas sökbild detta året.  En större andel av eleverna har antagits till högskoleförberedande program.

- Förra året motsvarade dessa elever cirka 36 procent av det totala antalet. I år har siffran ökat till 40 procent. Detta motsvarar även den nationella trenden, avslutar Tomas Johansson.

Bilaga: Antagningsstatistik 2011-2012 resp 2010-2011.

För mer information
Tomas Johansson
Förvaltningschef
0733-47 41 01


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén