Högstadiet Junior College knyter gymnasieskolan närmare!

Intresset har varit stort och över 40 elever har sökt till den nystartade skolan.

- Jag är mycket nöjd över att budskapet kommit ut på så kort tid och jag är säker på att fler kommer at välja skolan när man ser hur bra den är ,säger projektledaren Mathias Jostvik.

Junior College är en högstadieskola där elever kommer närmare gymnasiet och får möjlighet att läsa flera gymnasiekurser. Eleven kommer även att få inblick i fem olika gymnasieprogram som ingår i Teknik College.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, som visar att flera kommuner och ut-bildningssamordnare tillsammans med företagen i regionen utvecklar utbi-ningar utifrån de krav företagen ställer.

Under Junior College tre år kommer varje elev ha lärt sig mycket om Lands-kronas näringsliv och gjort studiebesök på många företag i Landskrona. Arbe-tet är nu igång med lokaler och finna personal som kan genomsyras av skolans motto - självkunskap och framtidstro – med individen hela vägen.

Eleven ska få en bättre utbildning och en bättre inblick i vad framtiden kan erbjuda inom teknik- och vårdsektorn.

Mathias Jostvik
Projektledare
0418 - 470512

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén